Politika oglašavanja sajta

sajt je uspostavio smernice koje se fokusiraju na upravljanje različitim aspektima oglašavanja na web stranici. Smernice takođe uključuju veb lokacije i mobilne aplikacije koje su usmerene na potrošače. Web stranice i aplikacije za mobilne uređaje usmerene na potrošače određuju naše oglašivačke mreže i zasnivaju se na interesima korisnika koji određuju te ad mreže.

Smernice sadržane u politici reklamiranja pokrivaju nekoliko pitanja, kao što su odobravanje reklama od strane medija, kako se oglasi moraju prikazivati ​​na web stranici, i kako se uklanjaju reklame sadržane na stranici. Samo osoblje sa lokacije ima diskreciono pravo da preduzme bilo koju od ovih aktivnosti. Odgovornost medija je da tumači i sprovodi politiku. sajt takođe ima pravo da promeni politiku oglašavanja bilo kada smatraju potrebnim.

Sledeće su smernice politike oglašavanja

Sajt ima isključivo diskreciono pravo da odredi vrstu oglašavanja koja će biti prihvaćena i prikazana na veb lokaciji. Važno je napomenuti da oglasi na sajtu nisu garancije za kompanije koje proizvode, distribuiraju ili promovišu oglašene proizvode ili usluge.

Sajt ne odobrava reklame koje nisu tačne. Oglašavanje bi trebalo da bude tačno i učinjeno na profesionalan način da bude prihvaćeno.

Oglašavajuće kategorije koje nisu dozvoljene

Sajt neće prihvatiti nelegalne ili “neprimjerene” proizvode. Web stranica zadržava pravo da utvrdi šta smatra “spornim” proizvodima.

  • Materijali koji promovišu diskriminaciju ili ismijavanje osobe ili grupe pojedinaca na osnovu ličnih razloga neće biti prihvaćeni.
  • Oglašavanje na alkohol neće biti prihvaćeno.
  • Bilo koji lažni, pogrešni ili uvredljivi materijal neće biti prihvaćen.
  • Materijali koji usmeravaju svoj sadržaj na djecu mlađu od 13 godina neće biti prihvaćeni.
  • Pornografski sadržaj neće biti prihvaćen.
  • Mediji ili poruke koje su kategorizirane kao “M” ocenjene video igre ili sadržaj neće biti prihvaćene.
  • Proizvodi ili usluge koji nisu razumni neće biti prihvaćeni.
  • Poruke i mediji koji sadrže tvrdnje bez ikakvih dokaza neće biti prihvaćeni.
  • Oglašavajuće jedinice koje prevazilaze definisani prostor neće biti prihvaćene.

Sajt takođe diferencira oglašavanje, sponzorirani sadržaj i uređivački sadržaj. Kao rezultat, svaki od tipova sadržaja tretira se kao zaseban entitet sa različitim smjernicama.

Kada čitalac klikne na jedan od reklama, on ili ona će biti povezani sa relevantnim sponzoriranim sadržajnim sadržajima koji se nalaze pod imenom web stranice.

Sajt zadržava pravo da odredi kako se prikazuju rezultati pretrage za bilo koju ključnu reč ili temu. Sadržaj će biti prikazan zajedno sa svojim izvorima. Sponzorirani sadržaj će biti označen kao takav, a iste smernice se primjenjuju i na druge informacije koje se filtriraju.

Sajt takođe prati pravila i smjernice koji se pružaju u Google oglasima i povezuju ih na odgovarajuće web stranice.

Sadržaj treće strane treba da se pridržava smernice za oglašavanje, dok se sadržaj za označavanje reguliše određenom politikom sajta. Oglašavanje nije namenjeno direktnom povezivanju sa bilo kojim kontaktnim informacijama, kao što je registracija ili stranica za snimanje e-pošte.

Sajt zadržava pravo da odobri objavljivanje bilo koje reklame. sajt može odlučiti da prihvati, odbaci, otkaže ili ukloni oglašavanje u bilo kom trenutku. U slučaju otkazivanja, uklanjanja ili odbijanja, bit će obaviještena.

Oglašavač je obavezan da se pridržava svih domaćih i stranih zakona koji važe za lokaciju. Propisi mogu uključivati ​​sve legende, izjave i obelodanjivanja koja su potrebna u zakonske svrhe.

Oglašavanje ne bi trebalo da sadrži oznake, piksele, flešne kontejnere ili bilo koji drugi tip softvera koji prikuplja informacije. Cookies, beacons ili bilo koje druge informacije će biti filtrirani kako bi zaštitili mrežu od bilo kakvih pretnji. “