8888888899999999999999
Trenutni fond naslova za poručivanje iz naše biblioteke:
0001. Vojislav Istatković (Sabrani delovi)
0002. Miodrag Bulatović (Ljudi sa četiri prsta)
0003. Vukica Ðukalović (Varljive staze)
0004. G.V.Plehanov (Od idealizma ka materijalizmu)
0005. Karl Marks – Fridrih Engels (Nemačka ideologija)
0006. Fridrih Engels – Karl Marks (Sveta porodica)
0007. Dobrivoje Bošković (Poslanica)
0008. Oton Župančić (Odabrane pesme)
0009. Tomislav Andrejić-Senjanin; Vinko Milovanović-Jašunjac (Kroz pramenje rujne zore)
0010. Salih Trbonja (Gazeli i divani)
0011. Ljiljana Vučković Ana (Nesanice)
0012. Ivo Andrić (Šta sanjam i šta mi se događa)
0013. Rade Jović (Princ Lesko i princeza Leska)
0014. Ko E Luin (Savremena poezija Burme)
0015. Zbirka (Kineska lirika)
0016. Goran Petrović (Vesela Udba)
0017. Vasko Popa (Uspravna zemlja)
0018. Aleksandar Novačić (Kina zmaj na Olimpu)
0019. Fridrih Engels (Dijalektika prirode)
0020. Slobodan Sabić (O proizvodnoj snazi rada)
0021. Petar D. Nikolić (Do ušća bez kraja)
0022. Antoan De Sent Egziperi (Mali princ)
0023. Umberto Eko (Ime ružže)
0024. Danilo Kocić (Izabrani žŽivot)
0025. Luj ŽŽan Kalve (Rolan Bart)
0026. Džžordžž Eliot (Vodenica na Flosi)
0027. Milutin ŽŽ. Pavlov (ŠŠarmer Male Varošši)
0028. Nikola B. Milovanović (Od Marseljskog atentata do Trojnog pakta)
0029. Mihajlo Dojčinović (Odbegle tiššine)
0030. Nina Kostić (Slomljena krila)
0031. Sašša Hadžži Tančić (Pejzažž s duššom)
0032. Dragan Tasić (Začarana kutija)
0033. Slobodan Galogažža (Postojbine snova)
0034. Biljana Diković (Pesme usnule zvezde)
0035. Lazar Daššić (Kosovski venac)
0036. Halil Miško Agović (Kani suzo)
0037. Sunčica Denić (Pogodba)
0038. Zbirka (Različak)
0039. Josif Stefanović (Istrgnuti cvetovi)
0040. Nebojšša Đokić (Nedosanjani krug)
0041. Gordana Stefanović (Vetrovi mužžjaci)
0042. Branislav Dragojević (Pašjina samoća)
0043. Bojana Lebanac (Novi akordi)
0044. Zbirka (Ðačke staze moje maššte)
0045. Kiro Sotirovski Strogov (Kroz pakao do sunca)
0046. Momčilo Stefanović (Deca suncu slobode)
0047. Zoran Davinić (Meni se svađa)
0048. Dragan Vlahović (Demokratska pljačka Srbije)
0049. Milutin Alempijević (Reč kao nada)
0050. ŽŽivan Stojković (Krivo ogledalo 3)
0051. Mira Kocić (Pesme su negde unutra)
0052. Tomislav Cvetković (Usud)
0053. Radomir Vučković (Čiča Gute: Da ti ispričam neššto)
0054. Zorica Stojanović (Slomljeno srce)
0055. Zvonko Karanović (Mama Melanholija)
0056. Bogoljub T. Mihajlović (Svirale vetra)
0057. Zbirka (Glubočica između obala 2002.)
0058. Miladin Popović (Vitez i pesnik)
0059. Branko Ðurđulov (Slutnje)
0060. Branislav Nuššić (Hajduci)
0061. Danilo Kocić (Izabrana tiššina)
0062. Žarko Ðurović (Ptice i nesanice)
0063. ŽŽivan Stojković – Hranislav Rakić (Doktrina nasilja)
0064. Zbornik (Akumulacije kao izvoriššta za snabdevanje vodom)
0065. Zbornik (Problemi drušštvenog standarda u gradovima i industrijskim naseljima)
0066. Milutin ŽŽ. Pavlov (Raspust)
0067. Bratislav Kostić (Ljiljani)
0068. Zoran Davinić (To je Vlasotince)
0069. Milan D. Simonović (Predejane i Grdelička klisura)
0070. Milena Stojanović (Dušša pred ogledalom)
0071. Petronije Stojanović – Zorkin (Godovi srca)
0072. Milijan Despotović (Nevreme nad subjelom)
0073. Žarko Anđelković (Svako za razmišljenu)
0074. Janko Veselinović (Hajduk Stanko)
0075. D. ŠŠumanov (Čapajev)
0076. Miodrag J. Andrejević (Čovek na konju)
0077. Dobrosav Turović (Pesme o Radovanu Kovačeviću)
0078. Dr Branko Peruničić (Srpsko srednjevekovno selo)
0079. Tomislav N. Cvetković (Fotografija iznad kreveta)
0080. Kim Il Sung (Za razvoj poljoprivrede u zemljama Afrike)
0081. Sašša Jovanović (Regent)
0082. Ðuro Ðuraššković (Veliki pohod)
0083. Milislav Nikić (Od danas smo proleterka)
0084. Stanimir Stojmirović (Priče iz nesanice)
0085. Andrija B. Stojković (Lenjin humanist i dijalektičar)
0086. Dragomir S. Radovanović (Stalno su budni zar nisu čudni)
0087. A. I. Oparin (Porijeklo žŽivota)
0088. Dragomir S. Radovanović (Svemir u kapi vode)
0089. Ljubomir Veljković (Kredit za poljoprivredu)
0090. Josip Kribl (Veliki inkvizitor)
0091. Evropski Pokret U Srbiji (Istražživanje za unapređenje zapoššljavanja)
0092. Resurs centar (Rečnik multikulturalnosti)
0093. Resurs centar Leskovac (Različitost na dohvat ruke)
0094. Ujedinjeni protiv droge (Razgovarajte o drogama sa vaššim adolescentom)
0095. Nikola Cvetić (Sunčevica)
0096. Miroslav Miha Piljuššič (Našših prvih deset let)
0097. Blažžo Mandić (Tito izbliza)
0098. Miloš Krsmanović (Lokalni radio i televizija u služžbi profita)
0099. Nikola P. Ilić (Politička ubistva u Leskovačkom kraju 1887-1941)
0100. Branko Ćopić (Ćopić)
0101. Resurs centar Leskovac (Mali koraci u zašštiti žŽivotne sredine)
0102. Zbornik (Ratna poezija)
0103. Zbornik (Tri oslobođenja Leskovca)
0104. Zbornik (Osnove marketinga i tehnike prodaje)
0105. Zbornik (Letopis Matice Srpske)
0106. Zbornik (Julski praznici)
0107. Zbornik (Izbori u Leskovačkom kraju 1903-1938)
0108. Zbornik (Narodni Muzej Leskovac)
0109. Zbornik (City vodič)
0110. Zbirka (Meteora)
0111. Dr Vladimir S. Spasojević (Čovekova naslednost u Atomsko doba)
0112. Prof. M. Popović (Statut i pravilnik)
0113. Vladimir Krasić (Novembar u Beogradu)
0114. Milan Čordašić (Pripremanje deteta za polazak u šŠkolu)
0115. Leonid Leonov (Jevgenija Ivanova)
0116. A. S. Puškin (Selo i druge pesme)
0117. Aleksandar Dima (Vikont de Braželon)
0118. Miodrag Dragan Zdravković (Izvan vida dan)
0119. Mlađan Stanković (Prave krivine)
0120. Radul Marković (Valja se, ne valja se…)
0121. Petronije Stojanović Zorkin (Nesalomive misli)
0122. Zorica Mitić (ŽŽenski razgovori)
0123. Zorica Mitić (Uzletimo s vetrovima)
0124. Zorica Mitić (ŽŽenska orata)
0125. Zorica Mitić (ŽŽenska ćaskanja)
0126. Dragomir S. Radovanović (Igraju se delije sa ostatkom Srbije)
0127. Dragomir S. Radovanović (Ko ne ume da pronađe izlaz treba mu ih pokazati)
0128. Dragomir S. Radovanović (Vune je sve manje a drndanje višše)
0129. Dragomir S. Radovanović (Dok mi stvaramo istoriju drugi nam menjaju geografiju)
0130. Dragomir S. Radovanović (Da li znate)
0131. Dobrosav Turović (Gornjojablaničani poginuli 1912-1999. godine)
0132. Dobrosav Turović (Tužžbalice Gornje Jablanice)
0133. Dobrosav Turović (Zebljive zore)
0134. Dobrosav Turović (Junaci Gvozdenog puka)
0135. Mihajlo B. Dojčinović (Ljubav na mravlji pogled)
0136. Crveni Krst Aleksinac (Vesnino proleće)
0137. Grupa pesnika (ŠŠaputanja)
0138. Edouard Schure (Evolucija božžanstva)
0139. Grupa autora (Grafičko oblikovanje i pismo)
0140. Tončev Nacko (Opasnost i zašštita od jonizujućeg zračenja)
0141. Olga Babić (Prva pomoć u industriji)
0142. Miodrag Dragan Zdravković (San po snu ili smrt meðu rečima)
0143. Walter Burri (Radovi u rezervoarima i uzanim prostorima)
0144. V. Ðorđević (Alergija i imunitet)
0145. Vanja Ilić (Kako izbeći zamku zavisnosti)
0146. Zorica Mitić (ŽŽenske priče)
0147. Maksim Gorki (Mati)
0148. DIF (Plivanje praktikum)
0149. DIF (Plivanje)
0150. Grupa autora (Francuski jezik za III razred)
0151. ŽŽeljko ŠŠkalamera (Istorijski atlas)
0152. Grupa autora (Snapshot Elementary)
0153. Grupa autora (Snapshot Language Booster)
0154. Oxford (Matrix)
0155. Dragoljub Stojanović Nikac (Proššlost i razmiššljanja)
0156. Nikola P. Ilić (Jablanički NOP odred)
0157. Stojan Nikolić Jole (Leskovački NOP odred)
0158. Hranislav Rakić (Revolucionarni omladinski pokret Leskovačkog kraja 1941-1945.)
0159. Vladimir Stojančević (Srbija i Srpski narod za vreme rata i okupacije)
0160. Dragoljub Trajković (Južžno Pomoravlje u glasu svojih poslanika 1903-1914.)
0161. Milan M. Miladinović (Osnovne moralne vrednosti Socijalističke revolucije u Jugoslaviji)
0162. Slobodanka Stojičić (Ustavni razvitak Srbije 1869-1888.)
0163. Grupa autora (Zbornik radova leskovačkih pisaca)
0164. Nikola P. Ilić (Južžna Srbija u Narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji)
0165. Vladimir Stojančević (Ustanak 1841. godine u Jugoistočnoj Srbiji)
0166. Sava Dimitrijević (Kamenj na pamet)
0167. Grupa autora (Ivstiniana Prima)
0168. Grupa autora (Četnici u Leskovačkom kraju 1941-1944.)
0169. Dobrosav ŽTurović (Gornja Jablanica)
0170. Ljiljana Takić Milenković (Ptica ljubavi)
0171. Rade Jović (Grumen zemlje)
0172. Lav Nikolajevič Tolstoj (Ana Karenjina 2.deo)
Ž0173. Žarko Lauššević (Godina prođe, dan nikad)
0174. Sergej Aleksandrovič Jesenjin (U dušši se sve vatre sledile)
0175. Miroslav B. Mladenović Mirac (Pečalovina)
0176. Goran Petrović (Ispod tavanice koja se ljuspa)
0177. Ljiljana Takić Milenković (S obe strane ljubavi)
0178. Milica ŠŠuššulić (Hvala ti na olovci)
0179. Grupa autora (U sazvežžđu Labuda)
0180. Petar Stanković (Slomljene dušše)
0181. Vladimir Gligorov (Glediššta i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu)
0182. Rade Jović (Besna Kobila)
0183. Sašša Mladenović (Vašše karte, molim)
0184. Gavrilo D. Stojanović (Mani babu, mani dedu)
0185. Novica M. Jović (Neššto između)
0186. Dara Sekulić (Reč se igra)
0187. Vojislav Košštunica (Politički sistem kapitalizma i opozicija)
0188. Gavrilo D. Stojanović (ŽŽubor žŽivota)
0189. Srba Tasić (Vlasotince koje volim)
0190. Javorka V. Marković (Razlikovni rečnik)
0191. Novica Stojilković (Program SIT TPPSG V2.0)
0192. Sergej Aleksandrovič Jesenjin (Jaruga)
0193. Miloš Miloššević (Gramatika i književnost u Osnovnoj Šškoli)
0194. Slavica Anđelković (Vetroviti tren)
0195. Grupa autora (Bogojavljenje u Vlasotincu)
0196. Srba Takić (Shvatanje sudbine)
0197. MC Miloš (Kojekude)
0198. Nevenka D. Popović (Jabuka sestrinstva)
0199. Grupa autora (Kuća od rascvetalih Žželja)
0200. Branislav Lalić (Če Gevara)
0201. Miroslav Mladenović Mirac (Planinska orata)
0202. Gavrilo D. Stojanović (Konopnički Žamori)
0203. Grupa autora (Strategija reformi)
0204. Grupa autora (Korupcija na carini)
0205. Grupa autora (Nova antimonopolska politika)
0206. Grupa autora (Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji)
0207. Grupa autora (Siromašštvo i reforma finansijske podršške siromaššnima)
0208. Grupa autora (Prilozi za raspravu o institucionalnim reformama u Srbiji)
0209. Veselin ŠŠljivančanin (Branio sam istinu)
0210. Bora Đorđević (ŠŠta je pesnik hteo da kažže?)
0211. Momčilo Bajagić Bajaga (Vodič kroz snove)
0212. Vojislav Košštunica (Ugrožžena sloboda)
0213. Zvonko J. Stojiljković (Južžni vetrovi nehaja)
0214. Miroslav Mladenović Mirac (Aber sa planine)
0215. Brana Milošević-Stamenkova (Pesma ljubavi)
0216. Ljubomir M. Gligorijević (Rusalka)
0217. Anatol Frans (Pčelica)
0218. DIF (Vaterpolo)
0219. Vladimir Jovičić (Bio jednom jedan čovek)
0220. Samjuel Smajls (Karakter)
0221. Grupa autora (Kako je čovek postao div)
0222. Dejvid Morel (Zašštitnik)
0223. Dejvid Morel (Uljezi)
0224. Geršman (Tajna magije)
0225. RSS (Pravila igre)
0226. Grupa autora (Metodika fizičkog vaspitanja)
0227. Maksimilijan Kocijančić (Kardiovaskularna terapija)
0228. Episkop Stefan (Pazimo na vreme I)
0229. Grupa autora (Tehnologija sporta)
0230. Momčilo Pivač (Plivanje praktikum 2001)
0231. Momčilo Pivač (Rukomet)
0232. Dimitrije Tadić (Radnički Kragujevac)
0233. DIF (FIS 2003)
0234. Aleksandar Joksimović (Fudbal istorija i taktika)
0235. DIF (FIS komunikacije 2005)
0236. Grupa autora (Biomehanika)
0237. Danilo Nikolić (Lice i naličje)
0238. Danilo Nikolić (Medicina sporta)
0239. Grupa autora (Genetika)
0240. Grupa autora (Praktikum iz biomehanike)
0241. DIF (FIS komunikacije 2003)
0242. Grupa autora (Teorija i metodika fizičkog vaspitanja)
0243. Niš (Statistički godiššnjak grada Nišša 2004)
0244. Grupa autora (Higijena sporta)
0245. Ðorđe Mano Zisi (Cariničin grad)
0246. Hranislav Rakić (Narodni muzej u Leskovcu)
0247. ŽŽivan Stojković (Srpska socijalna demokratija i makedonsko nacionalno pitanje)
0248. Hranislav Rakić (ŽŽivot i delo dr Sergija Dimitrijevića)
0249. Grupa autora (Leskovac crveni grad)
0250. Milan M. Miladinović (Zore u srcu)
0251. Hranislav Rakić (ŽŽivoti koji traju)
0252. Božžica Mladenović (Naredbe, izvešštaji i pisma vojvoda i četovođa Topličkog Ustanka)
0253. Vladimir V. Petrović (Propisi IEK o električnim maššinama)
0254. Glišša Kostić (Ča Mitina Šškola)
0255. Milan M. Mladenović (Od vremena Brži)
0256. Jovan Miljković (Slovo o mojoj šŠkoli)
0257. Nikola P. Ilić (Rudnik Lece)
0258. Grupa autora (U crvenom jatu)
0259. Grupa autora (Narodna vlast u leskovačkom kraju)
0260. Mira Rakić (Iz nove Srbije)
0261. Dragoljub Stamenković (Babički NOP odred)
0262. Grupa autora (Bombardovanje Leskovca)
0263. Grupa autora (Hronologija 1903-1945)
0264. Aca M. Stanojević (Niššlije a nisu kalfe)
0265. Brana Mitrović (Rečnik leskovačkog govora)
0266. Vladimir Stojančević (Srbija i srpski narod za vreme rata i okupacije 1914-1918)
0267. Spasoje Drapić (Zbirka reššenih zadataka iz maššinskih elemenata sa tehničkim crtanjem)
0268. Danilo Nikolić (Fizička kultura)
0269. Edgar Valas (Potkazivač)
0270. Jela Krššić (Klavirska hrestomatija)
0271. Dragutin M. Đorđević (ŽŽivot i običaji narodni u leskovačkom kraju)
0272. Nikola P. Ilić (Krvavi febaruar)
0273. Vladimir Stojančević (Leskovac i leskovačka nahija u XIX veku)
0274. Vidosava Nikolić – Stojančević (Leskovac i oslobođeni predeli Srbije 1877-1878)
0275. Dobrivoje Kapisazović (Leskovački nadimci)
0276. Jovan F. Trifunovski (Grdelička klisura – Antropogeografska rasprava)
0277. Dragoljub Trajković (Iz proššlosti Leskovca i okoline)
0278. Borivoje P. Tasić (Do poslednjeg daha)
0279. Dragoljub Trajković (Narodni prosvetitelj i pisac Sreten Dinić i njegovo vreme)
0280. Vučina Vasović (Demokratija i politika)
0281. Nikolaj Timčenko (Fragmenti iz istorije leskovačkog pozoriššta II)
0282. Grupa autora (Hronologija 1942)
0283. Hranislav Rakić (Hronologija narodnooslobodilačke borbe Puste reke i Jablanice)
0284. Grupa autora (Istorija Leskovca)
0285. Nikola P. Ilić (Južžnomoravci u Oktobarskoj revoluciji)
0286. Slobodanka Stojičić (Novi krajevi Srbije 1878 – 1883)
0287. Radunka Mitrović (Higijena)
0288. Dragoljub Petković (Antropološške osnove uspeha u sportskoj gimnastici)
0289. Grupa autora (Baia Mare)
0290. Ljubiša R. Mitrović (Opššta sociologija)
0291. Karl Marks (Kapital)
0292. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XXXII)
0293. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XXVIII)
0294. Zbornik (Sport i Zdravlje)
0295. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XIII)
0296. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XV)
0297. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XIV)
0298. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XVI)
0299. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XXVII)
0300. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XXVI)
0301. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XVIII)
0302. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik IV)
0303. Narodni muzej Leskovac (Leskovački zbornik XXIV)
0304. Grupa autora (Bibliografija)
0305. Ljubišša V. Cvetković (Menadžžment proizvoda)
0306. Cvetko Trajković (Tehnologija izrade odeće)
0307. Grupa autora (Metodika likovnog vaspitanja predšškolske dece)
0308. Zbirka (Priručnik za posebnu obuku)
0309. Dragomir Milosavljević (Sto godina leskovačkog sporta (1887-1987))
0310. Vera Poznanić Leko; Tonica Albanežže (Računovodstvo)
0311. Ferenc Karinti (Budimpešštansko prolijeće)
0312. ŽŽil Vern (Dožživljaji tri Rusa i tri Engleza)
0313. Torkvato Taso (Oslobođeni Jerusalim)
0314. Ljubomir Petrović (Studije iz francuske knjižževnosti)
0315. Mihailo Petrović (Sa okeanskim ribama)
0316. Sol Belou (Ne propusti dan)
0317. Miroslav R. Đorđević (Pitanje samouprave Srbije 1791-1830.)
0318. Viktor Car Emin (Nove borbe)
0319. Jovan M. Jovanović (Stvaranje zajedničke držžave Srba, Hrvata i Slovenaca)
0320. Ljubomir P. Nenadović (O Crnogorcima)
0321. Jovan Turoman (Demostenove besede)
0322. Miodrag Dragan Zdravković (Poklonjenom ljudožžderu zubi se ne gledaju)
0323. Miodrag Dragan Zdravković (Deponija ljudi)
0324. Miodrag Dragan Zdravković (Nevid progleda)
0325. Grupa autora (Bibliotekar)
0326. Miodrag Dragan Zdravković (Privid za vid)
0327. Srđan Marković (Likovni zapisi)
0328. Lav Tolstoj (Hadžži Murat)
0329. Marija Dobrovska (Znaci Žživota)
0330. Rjunosuke Akutagava (Kapa)
0331. Gotfrid Keler (Ljudi iz seldvile)
0332. G.V.Plehanov (Umetnost i drušštveni Žživot)
0333. Čarls Dikens (Cvrčak na ognjišštu)
0334. Bokačo (Iz Dekamerona)
0335. M. Ljermontov (Junak naššeg doba)
0336. Marks-Engels (O knjižževnosti i umetnosti)
0337. J. P. Ekerman (Razgovori sa Geteom)
0338. Laurens Stern (Sentimentalno putovanje)
0339. Tomas De Kvinsi (Ispovesti jednog užživaoca opijuma)
Š0340. Štefan Cvajg (Fantastična noć)
0341. Henrik Ibzen (Stubovi drušštva)
0342. Adolf Rudnjicki (Zlatni prozori)
0343. Sinkler Luis (Čovek koji je poznavao kulidža)
0344. Vaššington Irving (Rip Van Vinkl)
0345. Simo Matavulj (Bakonja Fra Brne)
0346. Saltikov-ŠČedrin (Gospoda Golovljovi)
0347. Opat Prevo (Manon Lesko)
0348. Džžonatan Svift (Guliverova putovanja)
0349. Ivan Cankar (Pripovetke)
0350. Seneka (O gnevu)
0351. D. H. Lorens (Pruski oficir)
0352. Aristofan (Lisistrata)
0353. Fransoa Rable (Gargantua)
0354. E. T. A. Hofman (Gospođica Skideri)
0355. Perl Bak (Mati)
0356. Tomas Man (Tonio Kreger)
0357. Hajnrih Hajne (Florentinske noći)
0358. Pol Holbah (Razgolićeno hrišćanstvo)
0359. Andre ŽŽid (Uska vrata)
0360. Miroslav Krležža (Hrvatski bog Mars)
0361. Sergej Turgenjev (Očevi i deca)
0362. Alfons Dode (Tartaren Taraskonac)
0363. Leonid Andrejev (Priča o sedmorici obeššenih)
0364. Vladimir I. Lenjin (O knjižževnosti)
0365. Zbirka (Pesma o kralju Nalu)
0366. Svetozar Marković (Pevanje i mišljenje)
0367. Emili Bronte (Orkanski visovi)
0368. Gustav Flober (Gospođa Bovari)
0369. Viljem ŠŠekspir (Romeo i Julija)
0370. Maksim Gorki (Mati)
0371. Gothold Efraim Lesing (Laokoon)
0372. Endre Adi (Pesme)
0373. V. G. Bjelinski (Kritički članci)
0374. Virždžinija Vulf (Gospođa Dalovej)
0375. Zbirka (Narodne priče)
0376. V. G. Koroljenko (Slepi muzičar)
0377. Alberto Moravija (Rimske priče)
0378. K. F. Majer (Monahova svadba)
0379. Prežžihov Voranc (Samonikli)
0380. Marin Držžič (Dundo Maroje)
0381. Mihailo Lalić (Svadba)
0382. Ðovani Verga (Graminjina ljubavnica)
0383. Verkor (Ćutanje mora)
0384. Džžordžž Bernard ŠŠo (Pigmalion)
0385. Bjernsterne Bjernson (Sineve Subaken)
0386. Ernest Hemingvej (Imati i nemati)
0387. Onore De Balzak (Evgenija Grande)
0388. Nikolo Makijaveli (Vladalac)
0389. V. Sarojan (Zovem se Aram)
0390. Dž. Kumar (Ostavka)
0391. Omer Hajjam (Rubaije)
0392. Lope De Vega (Fuente Ovehuna)
0393. Vuk Karadžžić (O knjižževnosti i knjižževnicima)
0394. H. Dž. Vels (Nevidljivi čovek)
0395. Frančesko Petrarka (Soneti i kancone)
0396. L. Tolstoj (Krojcerova sonata)
0397. Nataniel Hotorn (Skerletno slovo)
0398. Jan Neruda (Malostranske pripovetke)
0399. August ŠŠenoa (Seljačka buna)
0400. Sofokle (Car Edip, Antigona)
0401. Fransoa Morijak (Tereza Deskerju)
0402. Džž. Eliot (Sajls Marner)
0403. Franc Kafka (Preobražžaj)
0404. Hajnrih Man (Jedna ljubavna priča)
0405. Ćezare Paveze (Među usamljenim Žženama)
0406. Zbirka (Lirske narodne pesme)
0407. Zbirka (Rimska lirika)
0408. Zbirka (Pesme američkih crnaca)
0409. Džems Džojs (Portret umetnik u mladosti)
0410. Ketrin Mensfild (Prijem u Bašti)
0411. Franc Grilparcer (Sandomirski manastir)
0412. Antoan Egziperi (Zemlja ljudi)
0413. Tomas Hardi (ŽŽena s mašštom)
0414. Dositej Obradović (ŽŽivot i priključenija)
0415. Petar Kočić (Sudanija)
0416. Aleksandar Blok (Pesme)
0417. Fjodor Dostojevski (Zapisi iz mrtvog doma)
0418. Anton P. Čehov (Galeb, tri sestre)
0419. Bendžžamin Konstan (Adolf, Sesil)
0420. Hajnrih Hajne (Pesme)
0421. Liviu Rebreanu (Čuljandra)
0422. Jozef Fon Ajhendorf (Iz žŽivota jednog dangube)
0423. Vinsente Ibanjez (Slučaj u Huerti)
0424. Herman Hese (Knulp)
0425. Platon (Gozba ili o ljubavi)
0426. Viljem Fokner (Dok ležžah na samrti)
0427. Marko Miljanov (Primjeri čojstva i junašštva)
0428. Tomas Man (Ispovesti varalice Feliksa Krula)
0429. Bertolt Breht (Majka hrabrost i njena deca)
0430. ŽŽan Pol Sartr (Zid)
0431. Zbirka (Kalevala)
0432. Deni Didro (Redovnica)
0433. I. S. Turgenjev (Lovčevi zapisi)
0434. Vladimir Nazor (Veli Jožže)
0435. Džon ŠŠtajnbek (Crveni poni)
0436. Ð. Leopardi (Pesme i proza)
0437. Ivan Bunjin (Gospodin iz San Franciska)
Ž0438. Žozef Bedije (Roman o Tristanu i Izoldi)
0439. Somerset Mom (Kiša)
0440. Per Lagerkvist (Krvnik)
Ž0441. Žan ŽŽiono (Druga mladost)
0442. Fridrih ŠŠiler (Knjiga poezije)
0443. Džžozef Konrad (Crnac sa „Narcisa“)
0444. I.S.Turgenjev (Prolećne vode)
0445. Ludvig Vaculik (Sekira)
0446. Nikolaj Vasiljevič Gogolj (Mrtve dušše)
0447. Mateo Bandelo (Novele)
0448. M. J. Ljermontov (Demon)
0449. Branislav Nušišć (Pokojnik)
0450. Mikelanđelo (Soneti)
0451. Gistav Flober (Novembar)
0452. Lav Nikolajevič Tolstoj (Kozaci)
0453. Onore De Balzak (Pukovnik ŠŽaber)
0454. Bertolt Breht (Kalendarske priče)
0455. Gi De Mopasan (Novele)
0456. Džon Golsvordi (Na berzi Forsajta)
0457. A. G. Matoš (Eseji i kritike)
0458. Nikolaj Ljeskov (Ledi Magbet Mcenskog okruga)
0459. Viljem Tekeri (Knjiga o snobovima)
0460. Erazmo Roterdamski (Pohvala ludosti)
0461. Gđa de Sevinje (Izabrana pisma)
0462. Euripid (Ifigenija na Turidi)
0463. Zbirka (Bugarštice)
0464. Teodor Fontane (Efi Brist)
0465. Stendal (Opatica iz Kastra)
0466. Maksim Gorki (Gradić Okurov)
0467. Anton Pavlović Čehov (Dama s kučencetom)
0468. Džejn Osten (Nortengerska opatija)
0469. Volt Vitmen (Vlati trave)
0470. Knut Hamsun (Glad)
0471. Žan de Labrijer (Karakteri)
0472. Aco Šopov (Dugo dolaženje ognja)
0473. Leonid Leonov (Skakavci)
0474. France Prešern (Sonetni venac)
0475. Petronije Arbiter (Gozba Trimalhionova)
0476. Miško Kranjec (Ukradena Ljubav)
0477. Tomas Vulf (Tkanje života)
0478. Mišel de Montenj (Ogledi)
0479. Džonatan Svift (Memoari kapetana Džona Kajtona)
0480. Kalidasa (Sakuntala)
0481. Hajnrih Bel (Dalje od trupe)
0482. Henri Fliding (Džozef Endrjus)
0483. Oldos Haksli (Đokondin osmeh)
0484. Peter Vajs (Rastanak sa roditeljima)
0485. Štefan Cvajg (Pismo nepoznate žene)
0486. Viktor Igo (Pesme)
0487. Miđeni (Prekinuta melodija)
0488. Bernard Malamud (Crno je moja omiljena boja)
0489. Dobrica Ćosić (Koreni)
0490. Nikos Kazancakis (Doživljaji Aleksisa Zorbasa)
0491. Eme Sezer (Krstaški ratovi tišine)
0492. Elio Vitorini (Erika)
0493. Šandor Petefi (Sloboda i ljubav)
0494. Vitalijano Brankati (Don Žuan sa Sicilije)
0495. Stiven Krejn (Crveni znak hrabrosti)
0496. Vladimir Maksimov (S one strane – Pruga)
0497. Amos Tutuola (Moj život u šumi duhova)
0498. Pablo Neruda (Sunce u repu vetra)
0499. Erskin Koldvel (Neredi u julu)
0500. Gertruda Stajn (Melankta)
0501. Petar Šegedin (Svijetovi)
0502. Ernesto Sabato (Tunel)
0503. Artur Miler (Smrt trgovačkog putnika)
0504. Nazim Hikmet (Život je divna stvar)
0505. Arnold Cvajg (Novele o Klaudiji)
0506. Džuničiro Tanizaki (Ključ)
0507. Blaže Koneski (Vinograd)
0508. Dominik Tatarka (Pletene stolice)
0509. Radovan Samardžić (Mehmed Skolović)
0510. Sergej Grizunov, Genadij Sisojev (Balkanski prorok)
0511. Dejvid Herbert Lorens (Duga 1)
0512. Dejvid Herbert Lorens (Duga 2)
0513. Stefan Krejn (Megi, devojka ulice)
0514. Džejms Paterson (Dok vetar duva)
0515. Džon Baken (39 stepenica)
0516. Miodrag V. Matić (Greške roditelja u vaspitavanju dece)
0517. Teodor Drajzer (Titan)
0518. Aleksandar Dima (Grof Monte Kristo 1)
0519. Aleksandar Dima (Grof Monte Kristo 2)
0520. Aleksandar Dima (Grof Monte Kristo 3)
0521. Tamara Šušulić (Put u nepoznato)
0522. Slaviša Radovanović (Očuh)
0523. Miodrag Radović (Najlepše pesme Vladislava Petkovića Disa)
0524. Stanislav Ježi Lec (Neočešljane misli)
0525. Erih Maria Remark (Kapija pobede)
0526. Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac (Gračanica posle 1000 godina)
0527. Miodrag Bulatović (Crveni petao leti prema nebu)
0528. Mihailo Lalić (Ratna sreća)
0529. Ljubica Prodanović (Direktan rad učitelja sa učenicima u kombinovanom odeljenju)
0530. Gi De Mopasan (Vodom)
0531. Edgar Valas (Grimizni krug)
0532. Filding Berk (Sinovi tuđinca)
0533. Marko Vranješević (Velika smjena)
0534. Raša Perić (Bogorodica Trojeručica Hilandarska)
0535. Srđan Jovanović (Male bocke velikog dometa)
0536. Nikolaj Velimirović (Najlepše besede Vladike Nikolaja)
0537. Nikolaj Vasiljevič Gogolj (Luđakovi zapisi)
0538. Nada Komad (Duša rose)
0539. Radomir Aleksić, Milija Stanić (Gramatika srbskohrvatskog jezika)
0540. Krstivoje Ilić (Elegije nad gorama i vodama)
0541. Mihailo Lalić (Svadba)
0542. Vlastimir Veljković (Rukovet o primarijusu dr Milošu Mandiću)
0543. Momo Kapor (Od 7 do 3)
0544. Miloš Crnjanski (Dnevnik o Čarnojeviću)
0545. Meri Šeli (Frankenštajn – Pripovest o modernom prometeju)
0546. Radomir Smiljanić (Mirno doba)
0547. Rodoljub Čolaković (Zapisi iz Oslobodilačkog rata I)
0548. Narodni Muzej (Stari majstori iz zbirki Drezdena)
0549. Svetislav Brković (Ognjište na vodi)
0550. Tanja Taubner (Svetlo u prozoru)
0551. mr. Rada Stojčević (Kako se udati, ne udati)
0552. Paskal Roz (Lovac nula)
0553. Miroslav Kuka (Poezija koja je vratila ljubav)
0554. Maksim Gorki (Straža)
0555. Branimir Šćepanović (Usta puna zemlje)
0556. Vlada Bulatović Vib (Veliko spremanje)
0557. Jelena Đurović (Kraljevstvo)
0558. Voja Čolanović (Džepna kob)
0559. Latinka Perović (Zoran Ðinđić i Srpsko društvo)
0560. Ljubomir P. Nenadović (Celokupna dela 1)
0561. Ljubomir P. Nenadović (Celokupna dela 2)
0562. Alberto Moravija (Promašene ambicije)
0563. Aleksa Šantić (Sunce tuđeg neba)
0564. Dimitar Inkiov (Ja, Klara i jazavičar Šnufi)
0565. Mihailo Lalić (Pusta zemlja)
0566. Anatolij Karpov (Šahovski informator)
0567. V. H. Brag (U svetu svetlosti)
0568. M. Vasiljev, S. Gučev (Reportaže iz 21 veka)
0569. Slobodan Ilić (A?)
0570. Vladimir Paskaljević (BDSM)
0571. Marija Jovanović (Dovoljan razlog)
0572. Milun Radosavljević (Ljubavno gnezdo)
0573. Vera Ignjat (Mesec u Vodoliji)
0574. Enrike Vila-Matas (Samoubistva za primer)
0575. Radivoje Labović (Trojstvo)
0576. Branislav Dragojević (Poslednje putovanje Đurđe Rajs)
0577. Bratislav Milanović (Pozni kalem)
0578. Milorad Pavić (Zapis na konjskom Ćebetu, nove beogradske priče)
0579. Vuk Drašković (Via Romana)
0580. August Cesarec (Brodolom obitelji Rožman)
0581. Braća Miladinov (Makedonska književnost – Ohridska škola)
0582. Žo Soares (Čovek koji nije ubio Franca Ferdinanda)
0583. Ivo Ćipiko (Celokupna dela)
0584. Jorgos Seferis (Dani)
0585. Ljubomir Nenadović (Pesme)
0586. Predrag Vajagić (Zov poludelog sokolara)
0587. Dženit Volak (Saraj)
0588. Vojkan Ristić (Ključevi)
0589. Antonije Isaković (Velika deca)
0590. Đorđe Petković (Rusima u čast)
0591. Hranislav Rakić (Borba za istorijsku istinu)
0592. Aleksandra Bojić (Šest)
0593. Saša Stojanović (Svežnjevi i sužnjevi)
0594. Tomislav Miletić (Obračun „OZNA sve dozna“)
0595. Miloš Petković (Tri)
0596. Jovica Stojanović (Seks)
0597. Ilma Rakuza (Ostrvo)
0598. Branko Ćopić (Delije na Bihaću)
0599. Svetislav Jovanov (Čas Lobotomije)
0600. Gligorije Zaječaranović (Filozofija Marksizma)
0601. Josip Horvat i Konstantin Miles (Ratne tajne Bijele Kuće)
0602. Muharem Sinanović (Vrijeme stršljenova)
0603. Florens Skovel Šin (Igra života i kako je igrati)
0604. Dragoslav Mihailović (Gori Morava)
0605. Blaže Koneski (Makedonska književnost)
0606. Olivije Rolen (Port Sudan)
0607. Izabel Miler (Serorazličita ljubav)
0608. Lidija Ginsburg (Zapisi)
0609. Sidni Šeldon (Gnev anđela)
0610. Šukrija Pandžo (Ljudi smo)
0611. Desanka Maksimović (Tražim pomilovanje)
0612. Sidni Šeldon (Golo lice)
0613. Dobrica Ćosić (Deobe II)
0614. Dobrica Ćosić (Deobe III)
0615. Nikola Palić (Polni život)
0616. Karl Marks (Klasne borbe u Francuskoj od 1848 do 1850)
0617. Karl Marks (Osamnaesti brimer Luja Bonaparte)
0618. Kosta Čavoški (O neprijatelju)
0619. G.V.Plehanov (Socijalizam i politička borba)
0620. Mering (Ogledi iz istorije ratne veštine)
0621. V.I.Lenjin (Država i revolucija)
0622. V.I.Lenjin (Šta da se radi)
0623. Ružica Gruzina (Knežina i postanak srpske buržoaske države)
0624. G.V.Plehanov (Umetnost i književnost 2)
0625. dr Obrad Pejanović (Osnovi marksističke filozofije)
0626. Marks – Engles – Lenjin (O religiji)
0627. Karl Marks (Izabrana dela)
0628. Andžej Stasjuk (Beli gavran)
0629 Antoni De Melo (Damari)
0630. Dermot Bolger (Žensko veče U hotelu Finbar)
0631. Alan Paton (Kondak, tebi preminuloj)
0632. Aleksandar Beljajev (Zvezda kec)
0633. Isak Samokovlija (Hanka)
0634. Emil Zola (Zemlja)
0635. M. E. Saltikov Ščedrin (Guberniske slike)
0636. Milan Bogdanović (Stari i novi II)
0637. Milan Bogdanović (Stari i novi III)
0638. Jing Čen (Nezahvalnost)
0639. Vladislav Klajn (Neuroze)
0640. Rože Kajoa (Kamenje)
0641. Aleksej Tolstoj (Pripovetke)
0642. Radun Janković (11 Srpska udarna brigada NOVJ)
0643. Tolstoj (Ana Karenjina 1. deo)
0644. Vilijam Golding (Gospodar muva)
0645. Karl Maj (Blago u srebrnom jezeru 1)
0646. Karl Maj (Blago u srebrnom jezeru 2)
0647. Džejms Oliver Kervud (Lovci vukova)
0648. Vadim Frolov (Senka sumnje)
0649. Mihailo Lalić (Zatočnici)
0650. Mihailo Lalić (Dokle gora zazeleni)
0651. Mihailo Lalić (Lelejska gora)
0652. Mihailo Lalić (Pramen tame)
0653. Roni Stariji (Vatra)
0654. Gardonji (Rob Huna)
0655. Artur Konan Dojl (Baskervilski pas)
0656. Mihailo Lalić (Raskid)
0657. Mihailo Lalić (Poslednje brdo)
0658. Mihailo Lalić (Hajka)
0659. Mihailo Lalić (Prvi snijeg)
0660. Mihailo Lalić (Zlo proljeće)

 

Poručivanje se vrši putem telefona 069 / 54-80-351 i 063 / 10-31-203
ili putem mail adrese biblioteka@okan.org.rs (kliknite ovde)

poruci2